Kenangan

Namun, kenangan selalu terletak di ingatan yang paling dalam. Tersembunyi dengan apik dan tidak mudah dihilangkan.

Advertisements

Halaman Awal

Hanya ada rasa kepercayaan yang begitu tinggi padanya.
Tidak ada penjelasan rumit yang dapat saya jabarkan di awal kisah ini. Hanya kepercayaan. Kepercayaan….